Wiadomości branżowe

Wskazówki dotyczące noszenia masek w określonych miejscach

2020-06-30
(1) Znajduje się w zatłoczonym szpitalu, dworcu autobusowym, stacji kolejowej, stacji metra, lotnisku, supermarkecie, restauracji, transporcie publicznym oraz imporcie i eksporcie wspólnot i jednostek.

Zalecenia dotyczące ochrony: W obszarach średniego i niskiego ryzyka pracownicy noszą jednorazowe maski medyczne lub medyczne maski chirurgiczne. W obszarach wysokiego ryzyka pracownicy noszą medyczne maski chirurgiczne lub maski ochronne spełniające normy KN95 / N95 i wyższe.

(2) W zatłoczonych miejscach, takich jak więzienia, domy opieki, domy pomocy społecznej, placówki zdrowia psychicznego, klasy szkolne i akademiki na placach budowy.


Zalecenia dotyczące ochrony: W obszarach średniego i niskiego ryzyka należy codziennie nosić maski zapasowe (jednorazowe maski medyczne lub medyczne maski chirurgiczne). Noś maski, gdy ludzie zbierają się lub wchodzą w bliski kontakt z innymi ludźmi (mniej niż lub równy 1 metr). W obszarach wysokiego ryzyka pracownicy noszą medyczne maski chirurgiczne lub maski ochronne spełniające normy KN95 / N95 i wyższe; pozostały personel nosi jednorazowe maski medyczne.